Saturday, October 11, 2008

Rukun Rakan Muda

Bagi mencapai wawasan negara dan kesempurnaan sahsiah serta wibawa diri (Maka Kami) generasi muda peserta program Rakan Muda akan sentiasa mematuhi prinsip berikut:-

1. Patuh dan berpegang kepada prinsip dan semangat Rukun Negara.

2. Mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang mulia.

3. Mengamalkan semangat kerakanan, kesukarelaan dan setiakawan.

4. Menjaga pergaulan antara jantina dan sesama jantina serta menghindarkan perlakuan sumbang.

5. Meningkatkan ilmu dan kemahiran dipelbagai program yang disertai.

6. Mengamalkan nilai kekeluargaan yang terpuji serta semangat persaudaraan umat manusia sejagat.

7. Mengutamakan keselamatan semasa menyertai program.

No comments:

Jom Sembang!

KRMBP CUBE